Beslut från Skolinspektionen

Idag, torsdag 20 december, meddelade Skolinspektionen att tillsynen på Katolska Skolan är avslutad. Detta innebär att skolinspektionen har bedömt att skolan fullständigt avhjälpt de brister som påvisades i februari 2018. Med detta beskedet…

Luciafirande

Torsdagen den 13 december 2018 firades Lucia på Katolska Skolan som på många andra skolor i Sverige. Med en skillnad: tonen hos oss blev ihågkommande av ett helgon som gjutit sitt blod medan hon försvarade sin tro, hon blev en martyr. Vittnesbörden,…

St Nikolaus besökte skolan

Torsdagen den 6 december besökte St Nikolaus skolan.