KATOLSKA SKOLAN AV NOTRE DAME

Vår skolas historia är mer än hundratrettio år! Här nedan följer en liten tillbakablick om Katolska skolans ursprung, hur allt började och var vi befinner oss idag.

Vår Historia

1873

En katolsk församlingsskola öppnas Östra Hamngatan 9, där franska Josefsystrar undervisar ett tiotal elever.

1917

Skolan flyttar till katolska församlingens hus på Spannmålsgatan 18.

1938

De tyska skolsystrarna de Notre Dame övertar skolan. Systrarna hyr lokaler på Karl Gustavsgatan som får tjäna både som skola, internat och bostad. Det finns nu sexton elever i sju årskurser.

1962

Den efterlängtade nya skolan vid katolska kyrkan invigs. Den får namnet Drottning Astrids skola som tack för byggnadshjälp från Belgien och till minne av Belgiens svenskfödda drottning.

1975

De första lärarna anställs.

1994

En tomt med park, skog och en äldre träbyggnad förvärvas i stadsdelen Örgryte. En skola för årskurserna 1-9 planeras.

1996

I mars tas det första spadtaget och redan i oktober firas taklagsfest.

1997

Skogshyddans lokaler öppnas för fritidshem och sexårsverksamhet. Det nya huset på Lilla Danska vägen färdigställs och skolverksamheten kan starta med nio årskurser. Skolan får namnet ”Katolska skolan av Notre Dame”. Maria, Guds moder, blir skolans skyddspatron och förebild. Den 17 oktober invigs det nya skolhuset av Drottning Silvia och Biskop Hubertus Brandenburg välsignar det.

2008

Efter en renovering inhyser nu Skogshyddan inte bara fritids och sexårsverksamhet. Även årskurserna 1-3 håller till i byggnaden.

2008

Under höstterminen startar skolan en förskoleverksamhet för åldern 3-5 på Skogshyddan.

Förutom viss omorganisation har skolan de senaste åren även genomgått viss ansiktslyftning, där bl a skolgården har förbättrats för att se till elevernas önskemål och behov.