Idag, torsdag 20 december, meddelade Skolinspektionen att tillsynen på Katolska Skolan är avslutad. Detta innebär att skolinspektionen har bedömt att skolan fullständigt avhjälpt de brister som påvisades i februari 2018. Med detta beskedet behöver skolan inte betala ett vite på 500.000 kr och kan framöver arbeta i sin egen takt för att ytterligare förbättra skolan. […]

Torsdagen den 13 december 2018 firades Lucia på Katolska Skolan som på många andra skolor i Sverige. Med en skillnad: tonen hos oss blev ihågkommande av ett helgon som gjutit sitt blod medan hon försvarade sin tro, hon blev en martyr. Vittnesbörden, som är martyrdöden, av denna unga flicka i Sicilien är mycket viktig för […]

Torsdagen den 6 december besökte St Nikolaus skolan.