Relikerna av Hl. Therese av Lisieux och hennes heliga föräldrar har vistats i Kristus Konungens Kyrka i Göteborg några dagar, som ett av olika stopp under deras långa resa i Norden. Den som önskar veta mer om denna resa kanske också vill se denna film. Några klasser på skolan tog tillfället i akt för att […]

Den 13 september bar det av till Slottsskogen för en härlig orientering. Vädret var inte nådigt i början men det blev bättre med tiden. Alla tappra elever bemästrade orienteringsbanan som förbereddes av idrottslärarna, och dagen blev lyckad.

I år har alla elever i de olika stadierna samlats på skolgården tillsammans med alla lärare och rektorerna. Rektorn Michele Pestalozzi inledde uppropet med att välkomna alla och med att påminna om de höga förväntningar skolan har på alla elever: förberedda, arbetsamma och respektfulla. Efter detta har alla lärare presenterats kort, vilket blev mycket uppskattat. […]